Ljud&Buller mätning

Vad kan vi erbjuda?

JK Sound erbjuder mätuppdrag och rådgivning inom området ljud och bullermätning. Vi vänder oss till alla som har ett behov att identifiera och dokumentera sin arbets-, boende- eller närmiljö. Det kan röra sig om ny-, om- och tillbyggnadsprojekt av bostäder, offentliga lokaler, kontor och hotell eller vid olika installationer som kan störa närmiljön. Vi kan också stötta er med mätningar inför och under olika event såsom konserter eller offentliga framträdanden.

JKSound är inte ackrediterad men all mätning sker enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:16, Boverket Allmänna råd 2008:1 samt Plan- och bygglag (2010:900) och Boverket Byggregler BBR samt i dessa föreskrifter angivna mätstandarder och vi arbetar självklart med kalibrerad utrustning för spårbarhet mot internationella standarder. Ni kan känna er helt trygga med att anlita oss då vi har mångårig erfarenhet av ljud. och bullermätning inom såväl offentlig som industriell sektor.

Vill ni ha rådgivning eller hjälp och stöd med att tolka förordningar eller standarder kan vi självklart hjälpa till med detta också.


Varje mätuppdrag innehåller följande gemensamma komponenter:

 • Genomgång av mätuppdrag hos kund (lämpligen någon vecka före mätuppdrag)
 • Beslut om mätuppdragets omfattning.
 • Utförande av överenskommet mätuppdrag
 • Preliminära resultat redovisas alltid till kund inom 5 arbetsdagar från mätuppdragets slut.
 • Standardrapport presenteras inom 14 dagar från mätuppdragets slut och omfattar resultat av bullervärden i enlighet med någon av nedanstående förskrifter:
  -Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller AFS 2005:16
  -Boverket Allmänna råd 2008:1
  -Plan- och bygglag (2010:900)
  -Boverket Byggregler BBR.

Välkommen att kontakta oss på 0763226402 för mer utförlig beskrivning av våra tjänster