Snabb leverans / Alla priser inkl. moms

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy (”Policy”) anger och formaliserar JKSound HB:s (”JKSound”, ”vi”, ”oss”), org.nr 969790-7807, Kyrkvägen 14, 565 31 Mullsjö, e-mail: [email protected], och inom JKSounds HB:s behandling av personuppgifter. Policyn anger även hur vi går tillväga för att säkerställa att dina personuppgifter samlas in, används, lagras, skyddas och i övrigt behandlas på ett säkert sätt, i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen  samt tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar (”Dataskyddsreglerna”). JKSound HB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Personuppgifter

Genom att handla hos JKsound/Teknikboden accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning.

Vilka personuppgifter samlar vi om dig?

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du ansöker om att bli kund, skapar ett webshop-konto, besöker vår webshop, köper produkter / tjänster, använder våra leverantörers Cloud-tjänster, använder våra tjänster eller godkänner medverkan i vårt kontaktregister. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilka tjänster du använder, men kan utgöras av följande:

Personuppgifter som du själv kan välja att lämna till oss:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer, användar-ID, lösenord (lagras krypterat) och företag.
 • Information som vi ber dig lämna när du anmäler ett problem med våra produkter eller tjänster.
 • Annan information som du lämnar när du anmäler dig för våra tjänster, ansluter till dem eller ber oss om kompletterande tjänster.

Automatiskt genererade personuppgifter:

 • Vad du gör i webshoppen, vilken publika IP-adress du kommer från, dina inloggningar med tid och datum, kundvagnar och kundadresser. Dessutom misslyckade inloggningar till webshopen med ditt användarkonto.
 • Om du använder våra tillverkares / leverantörers system (såsom webportaler och cloud-tjänster) så kan vi inhämta de uppgifter vi behöver för att sköta support, fakturering, licenshantering och support.

Vi använder även cookies och liknande teknologi för att samla in uppgifter om hur du använder våra tjänster. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy som finns här: https://jksound.se/sidor/cookies

Personuppgifter som vi samlar in från tredje part

Vi kan komplettera den information som vi får från tredje part t.ex. våra tillverkare / leverantörer om du använder deras tjänster eller ger tillåtelse till dem att dela med sig av dina uppgifter till oss för marknadsföringssyfte.

JKsound är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

1) För vårt avtalsförhållandes skull:

 • För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och för att hantera vårt avtalsförhållande med dig eller företaget du representerar.
 • För att kunna skicka dig beställnings-, leverans- och faktureringsinformation.
 • För att administrera dina köp, licenser eller cloud-tjänster så att du får de produkter eller tjänster som du har rätt till.
 • För att kommunicera med dig angående ditt konto eller din beställning av våra produkter eller tjänster.
 • För att meddela dig om ändringar i våra tjänster och produkter.
 • För att genomföra användarundersökningar som hjälper oss ge dig en bättre upplevelse av våra tjänster och produkter.
 • För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.

2) För våra berättigade ändamål:

 • För att genomföra analyser på en övergripande nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att använda IP-adresser, enhetsidentifierare eller annan nödvändig information för att blockera oegentlig användning av tjänster i syfte att skydda våra tjänster eller i övrigt att verkställa och tillämpa våra allmänna villkor.
 • För att förbättra våra tjänster, identifiera överträdelser och skydda dina uppgifter med hjälp av loggfiler.
 • För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra våra tjänster.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3) För marknadsföringsändamål:

 • För att skicka direktmarknadsföring till dig med e-post, sms eller brev. Det kan innehålla erbjudanden, nyheter eller information i samband med våra tjänster, om du har samtyckt till detta. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att klicka på länken du får längst ner i våra nyhetsbrev eller kontakta oss.

4) Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.

Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Vilka uppgifter delas och med vad är syftet med det?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra leverantörer eller tillverkare som behöver dina kontaktuppgifter för att hantera användarkonton, cloud-tjänster, licenser, leveranser (t.ex. fraktbolag), support m.m.

Tredje part för säkerhetsändamål eller andra berättigade ändamål.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt:

 • För att uppfylla giltiga rättsliga förpliktelser som att svara på stämningsansökningar, fullgöra domstolsförelägganden eller efterkomma tillstånd till husrannsakan och i övrigt såsom tillåts enligt lag.
 • För att skydda våra rättigheter eller tillgångar som tillhör oss eller våra kunders eller anställdas säkerhet.
 • För att förebygga missbruk eller bedräglig, skadlig, obehörig eller olaglig användning av våra tjänster samt för att skydda vårt nätverk och våra tjänster, enheter och användare från sådan användning.
 • För att framställa eller försvara oss mot klagomål eller rättsanspråk i domstol, administrativa eller andra förfaranden.
 • För att fastställa kreditrisk, för rapporteringsändamål och för att erhålla betalning för våra tjänster.
 • Till utomstående revisorer och tillsynsmyndigheter.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kreditbetalningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, samla in skuldbedömningar, förbättra uppgifter, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan överföra dina personuppgifter (kontakt- och beställningsinformation) till Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Klarnas egna integritetspolicy.

 

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätten att bli glömd samt rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas.

Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ansvarig för dataskydd

JKsound är ansvarig för att lagring och behandling av personuppgifter och ser till att reglerna efterföljs

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.